• Bij annulering na inschrijving vragen wij 25 euro te betalen voor administratiekosten.
  • Bij annulering binnen tien dagen voor de retraite dient men rekening te houden met 25 euro annuleringskosten per gereserveerde retraitedag. Sangha Metta is dat bedrag dan verschuldigd wegens gemaakte kosten voor catering en organisatie.
  • Bij vroegtijdig verlaten van de retraite is alleen restitutie mogelijk indien dit plaatsvindt op advies van de leraar.

  • When you cancel longer than ten days before the retreat, there will be a refund with an administration fee of €25.
  • When you cancel ten days before the retreat or less, there will be a refund with an administration fee of €25 for each day of your booked period.
  • Sangha Metta has to pay this fee for costs of catering and organisation.
  • In a case of half term leaving the retreat, there can only be a refund if this is done following the teacher’s advice.