• 11-05-05-09-51-58-sm2.jpg
  • 11-05-05-10-24-19-sm2.jpg
  • 11-05-05-11-21-11-sm2.jpg
  • 11-05-05-13-16-33-sm2.jpg
  • 11-05-05-14-10-54-sm2.jpg

Dana betekent vrijgevigheid, één van de hoogste deugden in het Boeddhisme.

De stichting is een organisatie zonder winstoogmerk en werkt op basis van donaties. De meditaties en retraites worden begeleid door bevoegde leraren. Voor de ondersteuning en organisatie van de activiteiten van Sangha Metta is er een groep toegewijde vrijwilligers. Bij retraites worden alleen de kosten voor verblijf en voeding in rekening gebracht. De leraren huldigen het principe dat de 'dhamma' (leer) onbetaalbaar is. Zij geven daarom les op basis van 'dana' (gift).

De leraren zetten hiermee de traditie voort dat de leer van de Boeddha niet te koop is. Het is in de lijn van een spirituele praktijk om vrijgevigheid en vriendelijkheid te beoefenen. Dana is zowel voor degene die geeft als voor degene die ontvangt een moment van bezinning. Dana kan op veel manieren in praktijk worden gebracht: een bloemetje, een vriendelijk woord, een gedachte, een maaltijd of een gift in geld.

Sangha Metta koestert het dana principe. Begeleiders, medewerkers en leraren van retraites worden niet betaald voor hun werk. Alles wat zij doen gaat op dana basis, dat wil zeggen op basis van een vrije gift. Vrijgevigheid genereert veel meer dan de handeling doet vermoeden. De vreugde van het geven is drievoudig: die van de voorbereiding, die van het geven zelf en die van de herinnering. Dana moedigt aan tot belangeloosheid en is daardoor een hoge zijnskwaliteit.

Volgens Boeddha is de grootste gift het doorgeven van de dhamma, de leer van de Boeddha.