• 11-05-05-09-51-58-sm2.jpg
  • 11-05-05-10-24-19-sm2.jpg
  • 11-05-05-11-21-11-sm2.jpg
  • 11-05-05-13-16-33-sm2.jpg
  • 11-05-05-14-10-54-sm2.jpg
Op grond van een aanbeveling van de Raadsvergadering van Sangha Metta heeft het bestuur een belangrijk besluit genomen over de bekostiging van onze retraites.
Met ingang van de januari retraites 2019 gaat Sangha Metta het beginsel van dana toepassen op al onze retraites en studiedagen. Niet meer alleen voor onderricht en de organisatie, nu ook voor onderdak en maaltijden.
Dit geldt voor een proefperiode van 2 jaar waarna evaluatie plaatsvindt.

Het Dana beginsel houdt in dat de yogi bepaalt hoeveel hij wil geven voor de retraite.
De onderliggende gedachte is dat wij als mensen bij elkaar horen en voor elkaar zorgen. Dat de dhamma in feite onbetaalbaar is en vanuit het hart gegeven wordt en in het hart ontvangen. Heel concreet betekent het dat financiën geen bezwaar hoeven te zijn voor deelname. Ieder gaat te rade bij zichzelf. ‘Wat is het mij waard dat de dhamma doorgegeven kan worden en wat kan of wil ik bijdragen?’

Deelname voor de retraites gaat op volgorde van aanmelding. Na goedkeuring van de aanmeldingsgegevens krijg je een bevestigingsmail voor deelname. Sangha Metta moet weten of er voldoende aanmeldingen zijn voor de retraite vanwege het regelen van de accommodatie en de catering. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen is ons verzoek dit direct door te geven.

Natuurlijk heeft Sangha Metta vaste kosten voor verblijf en voeding. De kosten voor huur van de accommodatie gaan omhoog door de vervanging van het Arundale huis door nieuwbouw. We werken met catering koks, die betaald moeten worden. De kostprijs voor voeding, onder dak en bijkomende organisatiekosten is berekend op € 65,- per nacht. Dit bedrag is een richtlijn. Je kunt meer of minder geven en zo hopen wij kostendekkend te zijn.
Het zijn de feitelijke kosten wanneer we gebruik maken van de faciliteiten van het ITC in Naarden. Op andere locaties gelden andere bedragen als feitelijke kosten, ook daar zullen we werken met dana als uitgangspunt.

Sangha Metta heeft de voorkeur dat de dana voor de retraites vooraf overgemaakt wordt, maar er komt ook een pinapparaat, zodat je ook tijdens je verblijf kunt geven.

Wat blijft is dat onderricht en begeleiding gegeven worden als dana. Aan het eind van de retraite is er gelegenheid om te doneren voor het onderricht wat je ontvangen hebt en voor de zorg die gegeven is.

Wij willen je uit nodigen ons te ondersteunen in dit initiatief. We weten dat het maatschappelijk tegen de stroom ingaat. Wij vertrouwen erop dat Sangha Metta en de yogi’s in haar 25 jarig bestaan gegroeid zijn in inzicht, wijsheid en vertrouwen.
We vertrouwen op je medewerking en zijn blij met eventuele feedback.

Dana is de eerste kwaliteit die de Boeddha aanraadde te ontwikkelen, toen hem gevraagd werd: wat moet ik doen om tot volledige vrijheid te komen? ‘Begin met vrijgevigheid’ zei de Boeddha, ‘leef in vrede met elkaar en zorg goed voor je innerlijke ontwikkeling.’

We wensen je veel vreugde in het geven en ontvangen van dana.
Ons IBAN rekeningnummer is: NL49 TRIO 0391 1582 52 of NL 31 INGB 0008 3305 01 ten name van Stichting Sangha Metta.